กรณีติดปัญหาในการเข้าสู่ระบบกรุณาติดต่อ
อีเมล์ service@gs1thailand.org